Tjenester

Eksempler på tjenester som utføres:

 • Klipping av hekk, busker og trær
 • Gressklipping
 • Restaurering av gamle teglvegger innendørs
 • Puss av mur
 • Rensing og utbedring av steinheller rundt/i hage og hus
 • Mindre snekkerarbeider
 • Planting av blomster, trær og hekk
 • Kjøre bort hage-/restavfall
 • Male ut-/innvendig
 • Vasking/beising av terrasse
 • Montering av (hage)møbler
 • Beise/vaske hagemøbler
 • Skifting av olje/dekk på bil samt rengjøring
 • Små reparasjoner

Noe annet du trenger hjelp til? Ta kontakt, så finner vi ut av hva som er mulig og ikke.